Privacy

Vermaire Reclame- & Adviesgroep respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en geeft de garantie dat persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend voor zakelijk doeleinden gebruikt. Mocht Vermaire Reclame- & Adviesgroep gebruik willen maken van uw gegevens voor overige zaken, dan wordt dit uitsluitend gedaan na overleg en met toestemming van u. Vermaire Reclame- & Adviesgroep zal uw persoonlijke gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen of verkopen aan derden. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan derden als dit voor het uitwerken van een offerte of het uitvoeren van een opdracht noodzakelijk blijkt te zijn. Vermaire Reclame- & Adviesgroep en de eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht uw persoonlijke gegevens discreet te behandelen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het privacybeleid van Vermaire Reclame- & Adviesgroep dan kunt u contact opnemen met Edwin Vermaire.