Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Door de snelle juridische ontwikkelingen kan het desondanks voorkomen dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is.

Vermaire Reclame- & Adviesgroep is nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Vermaire Reclame- & Adviesgroep, of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.